ktsk.com.tr KTSK | Ko? Toplulu?u Spor Kulübü

ktsk.com.tr
Title: KTSK | Ko? Toplulu?u Spor Kulübü
Keywords: HTML5,CSS3,HTML,Template,Multi-Purpose,M_Adnan,Corporate Theme,HTML5 Theme,blog
Description: Simplissimo WP
ktsk.com.tr is ranked 7657697 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,086. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. ktsk.com.tr has 43% seo score.

ktsk.com.tr Information

Website / Domain: ktsk.com.tr
Website IP Address: 195.87.241.20
Domain DNS Server: dnsa2.vodafone.net.tr,dnsa1.vodafone.net.tr

ktsk.com.tr Rank

Alexa Rank: 7657697
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ktsk.com.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,086
Daily Revenue: $5
Monthly Revenue $171
Yearly Revenue: $2,086
Daily Unique Visitors 526
Monthly Unique Visitors: 15,780
Yearly Unique Visitors: 191,990

ktsk.com.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 12 Aug 2016 18:57:12 GMT
Server Apache/2.4.17 (Unix) PHP/5.6.16

ktsk.com.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
HTML5 0 0.00%
CSS3 0 0.00%
HTML 0 0.00%
Template 0 0.00%
Multi-Purpose 0 0.00%
M_Adnan 0 0.00%
Corporate Theme 0 0.00%
HTML5 Theme 0 0.00%
blog 0 0.00%

ktsk.com.tr Traffic Sources Chart

ktsk.com.tr Similar Website

Domain Site Title

ktsk.com.tr Alexa Rank History Chart

ktsk.com.tr aleax

ktsk.com.tr Html To Plain Text

KTSK | Ko? Toplulu?u Spor Kulübü KURS KAYIT YET??K?N | ?OCUK SAHA REZERVE ET Anasayfa Biz Kimiz ?ocuklar ??in E?lence ??in Kupa ??in Yar??ma ??in ?leti?im KO? TOPLULU?U SPOR KULüBü SPOR ?ENL??? KORU GüNCEL HABERLER KO?TU?UN YERE U? ! Hedef ve ?ng?rülen Faydalar: Hedef; ki?inin u?may? hedefledi?i noktaya ko?mas?d?r. Bu yar??ma ile kat?l?mc?lar?n belirli süre i?erisinde (31/10/2016)... KO? TOPLULU?U SPOR KULüBü YAZ OKULU BA?LIYOR ! KTSK Yaz Okulu Ko? Toplulu?u ?irketlerinin kat?l?m? ile kurulan, ?al??anlar?n yan? s?ra ?al??an ?ocuklar?na da spor ve e?itim i?erikli programlar sunan Ko?... RAM S?GORTA YEN? BA?LAYANLAR TEN?S TURNUVASI Tenis sporuna yeni ba?lam?? olanlar ve kendilerini geli?tirmek i?in ma? f?rsat? arayanlar i?in organize edilmi? Ram Sigorta Yeni Ba?layanlar Tenis Turnuvas? 12 Temmuz... PER?EMBE11A?ustos 2016 AMER?KAN HASTANES? ?NSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI DA KORUMUZDAYDI Ko? Holding Liderlik Kamp? , Ko? Holding Tesis Müdürlü?ü’nden sonra, Amerikan Hastanesi de Outdoor Aktiviteleri i?in KTSK Ba?larba?? Korumuzu se?ti. 30 Temmuz Cumartesi günü ger?ekle?tirilen Outdoor etkinli?inde, Amerikan Hastanesi ?nsan Kaynaklar? ?al??anlar?, ?apka Dan??manl?k’?n profesyonel e?itmeni Kemal ?slamo?lu ile birlikte, ekip olman?n dinamikleri, ki?isel liderlik ve motivasyon temal? aktivitelerde bulunurken, ayn? zamanda keyifli vakitler ge?irdiler. ?stanbul’un […] DEVAMINI OKU SAL?09A?ustos 2016 ba?larba??istanbulkoruok?ulukZer ZER A.? H?ZMETLER SATINALMA MüDüRLü?ü OK?ULUK ETK?NL??? KORUMUZDA GER?EKLE?T? Zer A.? Hizmtler Sat?lalma Müdürlü?ü ?al??anlar? ve ailelerinin kat?ld??? Ok?uluk etkinli?i 7 A?ustos Pazar günü KTSK Ba?larba?? Korumuzda ger?ekle?ti. ?al??anlar?m?z?n aileleri ile birlikte kat?ld??? etkinlikte, Ok?uluk program? ve piknik organizasyonlar? ger?ekle?ti. 7 A?ustos Pazar günü Korumuzda bulunan ve her ya?tan misafirlerimizin de büyük ilgisini ?eken etkinli?imiz kat?l?mc?lara keyifli dakikalar ya?att?. DEVAMINI OKU PAZARTESI08A?ustos 2016 ba?larba???ocuklari?inistanbulkoru KTSK YAZ OKULU 4.D?NEM? BA?LADI Ko? Toplulu?u Spor Kulübü Ba?larba?? Korusu’nda ger?ekle?tirilen Yaz Okulumuzun 4.d?nemi olan 8-19 A?ustos d?nemi ba?lad?. Yaz Okulumuzun 4.d?neminin ak?? program?n? a?a??da bulabilirsiniz. KTSK Yaz Okulu 4. D?nem Ak?? Program? DEVAMINI OKU SAL?02A?ustos 2016 ba?larba??istanbulkorui yeti?kileri?intenisyeti?kin RAM S?GORTA YEN? BA?LAYANLAR TEN?S TURNUVASI SONA ERD? ! Ram Sigorta Yeni Ba?layanlar Tenis turnuvas? 30 Temmuz Cumartesi günü KTSK Ba?larba?? Korusu’nda düzenlenen kapan?? t?reni ile sona erdi. Keyifli ve e?lenceli anlar?n ya?and??? kapan?? t?reninde, turnuvada dereceye giren ve en centilmen sporcular ?düllerin sahibi oldular. Oynanan final müsabakalar? sonucu dereceye giren ve en centilmen sporcular?n s?ralamas? a?a??da yer almaktad?r. Kad?nlar S?ralamas? 1.Burcu Cihan I??k […] DEVAMINI OKU PER?EMBE28Temmuz 2016 aikidoba?larba??istanbulkoruyeti?kinleri?in YET??K?NLER ???N A?K?DO KURSLARIMIZ DEVAM ED?YOR ! “Aikido ile ya?am felsefesi’’ Anlam? “ya?am gücüyle – evrensel enerjiyle – bütünle?me yolu” olan Aikido, Ko? Toplulu?u Spor Kulübü’nde yeni ??rencilerini bekliyor. Aikido ile 27 y?ld?r u?ra?an ‘’?stanbul Aikikai’’ ve ‘’Ko? Toplulu?u Spor Kulübü’’ Aikido ba? e?itmeni Ayhan Kaya, Ko? Toplulu?u Spor Kulübü’nde hem topluluk ?al??anlar?ndan, hem de topluluk d???ndan olu?an bir grupla aikido […] DEVAMINI OKU PAZARTESI25Temmuz 2016 KTSK YAZ OKULU 3. D?NEM? BA?LADI ! Ko? Toplulu?u Spor Kulübü Ba?larba?? Korusu’nda düzenlenen Yaz Okulumuzun 3. d?nemi ba?lad?. 25 Temmuz – 5 A?ustos aras? ger?ekle?tirelecek olan Yaz Okulumuzun program? a?a??dad?r. Yaz Okulu 3. D?nem Program? DEVAMINI OKU SAL?19Temmuz 2016 SU SAVA?LARI BA?LIYOR ! Ko? Toplulu?u Spor Kulübü Yaz Okulu su sava?? etkinli?imiz tüm ??rencilerimiz kat?l?m?yla 21 Temmuz Per?embe günü KTSK büyük hal? saham?zda ger?ekle?tirilecektir. DEVAMINI OKU CUMA15Temmuz 2016 e?lenceistanbulyeti?kinyeti?kinleri?in DER?N B?’NEFES ALIN VE B?ZE KATILIN…BU YAZ HEYECANA DALIN! Ba?lang?? seviyesinde temel dal?? e?itimini kapsayan kursumuz, güvenli dal?? i?in gerekli bilgi ve becerileri kazand?rmay? hedeflemektedir. Bu e?itimlerde, size sadece su alt?nda emniyetli ve sa?l?kl? dal??lar yapman?z de?il, ayn? zamanda ?evreye sayg?l? birer dal?c? olarak denizlerimizin alt?nda yatan kültürel ve tabii varl?klar?m?za nas?l sahip ??kaca??n?z da ??retilecektir. Dal?? kursumuz ü? b?lümden olu?maktad?r. Teorik B?lüm : […] DEVAMINI OKU PER?EMBE14Temmuz 2016 ba?larba??istanbulkorutenisyeti?kinleri?in RAM S?GORTA YEN? BA?LAYANLAR TEN?S TURNUVASI BA?LADI ! Ram Sigorta Yeni Ba?layanlar Tenis Turnuvas? 13 Temmuz ?ar?amba günü KTSK Ba?larba?? Korusu’nda bulunan tenis kortlar?nda ger?ekle?en ve son derece keyifli ge?en müsabakalar ile ba?lad?. Turnuvam?z hakk?nda fikstür,sonu? ve haber bilgilerini Kupa i?in b?lümünde yer alan bran? se?iniz k?sm?ndan takip edebilirsiniz. Ram Sigorta Yeni Ba?layanlar Tenis Turnuvas? Fikstürü DEVAMINI OKU SAL?12Temmuz 2016 KTSK YAZ OKULU 2. D?NEM PROGRAMI Ko? Toplulu?u Spor Kulübü taraf?ndan düzenlenen Yaz Okulu 2. d?nem ak?? plan? a?a??da yer almaktad?r. 11 – 22 Temmuz Yaz Okulu Program? DEVAMINI OKU Yaz? dola??m? 1 2 … 7 Sonraki ? A?ustos 2016 ? Pts Sal ?ar Per Cum Cts Paz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 GüNCEL HABERLER DER?N B?'NEFES ALIN VE B?ZE KATILIN...BU YAZ HEYECANA DALIN! Ba?lang?? seviyesinde temel dal?? e?itimini kapsayan... Yeti?kinler i?in Tenis Kursu Ko? Toplulu?u Spor Kulübü taraf?ndan farkl?... FUTBOL L?G? BA?LIYOR! Bu y?l 6.s? düzenlecek olan KTSK Futbol Ligi 17 Ocak... KTSK’n?n misyonu Ko? Toplulu?u ?irketleri ?al??anlar?ndan ba?layarak toplumun her kesiminde spor faaliyetlerinin yayg?nla?t?r?lmas?na destek vermektedir. MENü ANASAYFA B?Z K?M?Z ?OCUKLAR ???N E?LENCE ???N KUPA ???N YARI?MA ???N ?LET???M Ko? Toplulu?u Spor Kulübü ? 2012

ktsk.com.tr Whois

Domain Name: KTSK.COM.TR